Siddartha Vargas

Actor, cantant i mestre d’Educació Física

(Castelló d’Empúries, 1982). Actor, cantant i mestre d’Educació Física.