Apropa Cultura

A partir del 2019 l’Ajuntament de Figueres entra a formar part del projecte Apropa Cultura, una iniciativa del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra que té per objectiu apropar la cultura a les persones en risc d’exclusió social o amb discapacitat de Catalunya.

Apropa Cultura s’adreça a entitats i centres socials que treballen amb persones en risc d’exclusió social o amb discapacitat dels següents àmbits: persones amb discapacitat intel·lectual; persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental; persones amb discapacitat física en situació d'exclusió social; gent gran (residències, centres de dia, programes de combatre l'aïllament, programes d'inclusió social); persones en situació de privació de llibertat; persones immigrades (programes d'acollida i d'inclusió social); infància i adolescència (CRAES i centres oberts); persones amb drogodependència i/o altres addiccions; dones (violència de gènere i risc d'exclusió). També s’adreça a altres entitats socials i de l’àmbit de la salut com ara persones amb discapacitat sensorial, centres especials de treball, associacions de malalties cròniques, associacions de familiars lligades a síndrome o malalties i habitatges amb gent gran.

L’Ajuntament hi col·labora oferint els espectacles propis de la programació estable a uns preus socials per a aquests col·lectius, amb la TARIFA APROPA (3 euros) o la TARIFA REDUÏDA (50% de descompte sobre el preu de les entrades sempre inferior a 10 euros).

Tota la informació a www.apropacultura.cat

Apropa Cultura - Presentació programació - Gener 2020 | © Ajuntament de Figueres